NgocHaiPearlie

So sánh sức mạnh các đồng tiền ở hiện tại

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại biểu đồ so sánh sức mạnh các đồng tiền chính cho thấy EUR, CAD, AUD đang yếu hơn so với USD và JPY.
Trong xu hướng chung hiện tại USD vẫn đang duy trì được trạng thái go long, khi thị trường CK Mỹ và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng mạnh nhất trong số các nền kinh tế phát triển.
Từ biểu đồ dài hạn về sức mạnh các đồng tiền có thể đưa ra kỳ vọng mua USD so với EUR, JPY và các đồng tiền hàng hóa trong những tuần tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.