LUC_TRADING

DXY XU HƯỚNG

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Với tình thế hiện nay giá chỉ có thể đi được như biểu đồ. Trend giảm M trend tăng W.để đặt được vùng 100 cực kì khóa .E e nào nào BUY hay SELL thì chú ý.Sẽ có một đợt giảm mạnh sắp tới đây .Ae theo dõi những bản cập nhật mới nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.