URIFX

DXY: Bán theo "Mô hình Diagonal Pattern"

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY tạo mô hình này khá lâu,
Đặc điểm của mô hình này là wave 5 cao hơn đường trendline một tí xíu.
Nếu giá consolidate wave hiện tại thì đó là cơ hội sell dài.