URIFX

DXY: Short ngắn hạn

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DYX càng side way thì khả năng rơi thêm 1 wave nữa là cao.
Long term, mình chờ DYX rớt đến vùng màu vàng.