TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sóng C có thể xuống đến 94 không anh em??