NgocHaiPearlie

DXY - Theo dõi thêm thời gian để xác nhận xu hướng dài hạn

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kỳ vọng vẫn là USD tăng trong dài hạn tuy nhiên lực mua chưa được mạnh.
Khả năng tuần này USD vẫn tiếp tục tăng trở lại.