NgocHaiPearlie

DXY - Theo dõi thêm thời gian để xác nhận xu hướng dài hạn

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kỳ vọng vẫn là USD tăng trong dài hạn tuy nhiên lực mua chưa được mạnh.
Khả năng tuần này USD vẫn tiếp tục tăng trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.