dcironcop

Đà giảm báo trước của USD

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Thời gian dài vừa qua nhìn chung USD đã thể hiện rõ sức mạnh nội tại của mình. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật cho thấy đã đến lúc đồng tiền này có một sự điều chỉnh mạnh. Đây là đà cho vàng tăng mạnh trở lại.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.