LuTienSinh

USD: Thêm nhịp giảm - Gold lại thêm nhịp tăng?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần này có thể gọi là USD tự sinh tự diệt khi không có bất kì thông tin kinh tế nào quá quan trọng tác động. Tất cả phụ thuộc vào dòng Twitter từ Trump có cập nhật chiến lược gì mới cho anh em hay không mà thôi! Vậy nên sẽ không ngoa khi nói tuần này USD sẽ được quyết định phần nhiều từ các tín hiệu Kĩ thuật.

Dễ dàng nhận thấy ở khung ngắn hạn H1 dù USD đã rất cố gắng nhưng vùng 97.7x là một cái gì đó quá xa vời để USD có thể break được. Nhưng điều đáng mừng ở đây là việc xác lập lần lượt các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước: 97.70 – 97.77 – 97.86, cho thấy phe mua đã dần lên tiếng và nhập cuộc.

Hiện hỗ trợ vùng 97.42-97.47 đang là vùng giữ giá USD index khá tốt khi không để em nó tiếp tục tuột quá sâu nữa. Nhưng nếu USD kì này muốn break hoàn toàn khỏi vùng 97.7x thì vẻ như sẽ cần một cú chạy đà hoàn hảo hơn thế này. Vậy nên USD hoàn toàn có thể rơi tiếp một nhịp nữa để về xác lập mô hình 02 đáy, mượn đà ấy để tăng trưởng mạnh trở lại để tìm về chặng trên 98.10 – vùng hợp lưu giữa Trendline và Kháng cự trước kia.

Nói như thế khả năng cao USD sẽ giảm tiếp một nhịp, các thanh niên EU GU Gold sẽ còn tiếp tục hưởng lợi rồi sau đó mới phản ứng kịch liệt. Thị trường chắc không cần đợi quá Phiên Mĩ hôm nay sẽ bắt đầu chu kì mới chăng?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.