FAST-TRADING

DXY VẪN ĐANG ĐƯỢC MUA MẠNH, XU HƯỚNG TRUNG HẠN ĐƯỢC CỦNG CỐ

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY M15

DXY không phá vỡ được Zone 3, có thể xác nhận xu hướng TRUNG HẠN chưa bị đảo chiều. DXY hiện giao dịch quanh vùng cung - cầu Zone 2. Xu hướng TRUNG HẠN hiện vẫn MUA MẠNH.

Tại Zone 3 xuất hiện 2 đáy và giá bật mạnh từ vùng này. Việc duy trì đà tăng sẽ được củng cố trong ngắn hạn khi vùng 98.27x (Vùng được bôi đỏ) không bị phá vỡ. Mục tiêu duy trì đà tăng ngắn hạn là Zone 1

Kịch bản khác khi vùng 98.27x bị phá vỡ,DXY đi ngang quanh Zone 2 và Zone 3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.