NgocHaiPearlie

DXY - Breakout trend hỗ trợ.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD giảm mạnh sau ông bố của FED về chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm và viễn cảnh cắt giảm lãi suất -> kéo theo lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ sẽ bùng phát.
Kỳ vọng DXY giảm về mức hỗ trợ 95.24 và tăng điều chỉnh trước khi FED họp chính sách tiền tệ trong tháng 7.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.