epie2019

USD trend 23/12/2019~27/12/2019

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Xu hướng trend đồng USD tuần tới sẽ có sự chuyển hướng rõ rệt sau khi chạm mức thoái lui fibonacci 61.8%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.