epie2019

USD trend 23/12/2019~27/12/2019

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Xu hướng trend đồng USD tuần tới sẽ có sự chuyển hướng rõ rệt sau khi chạm mức thoái lui fibonacci 61.8%