NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng tăng có thể đang được xác nhận trong hôm nay

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Số liệu kinh tế Mỹ tối nay nếu được công bố tích cực hơn dự báo có thể sẽ là động lực hỗ trợ USD tăng trở lại sau khi test vùng hỗ trợ trên hình.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.