BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Ngày 6 tháng 10 năm 2021 !

Nến đã chạm vùng support mạnh và sẽ có khả năng hồi lại vượt qua resistance.

RSI dưới chỉ số 30 cho thấy thị trường đã ở mức quá bán.

=> Thị trường đang ở đáy và sẽ hồi lại trong ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.