lelamceo

DYDX phá trend giảm chuẩn bị to the moon

Giá lên
BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
DYDX sau hơn nửa tháng giảm sâu thì đã có tín hiệu phá vỡ trend giảm, có thể đợi cây nến H4 tiếp theo để Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.