GKFXPrimeVN

EBAY - Thời điểm bắt đáy cổ phiếu của thanh niên tay lớn!!

NASDAQ:EBAY   eBay Inc.
Tập đoàn eBay là một công ty của Hoa Kỳ, quản lý trang Web eBay.com, một website đấu giá trực tuyến, nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ. Ngoài trụ sở tại Mỹ, eBay còn có chi nhánh tại một số quốc gia khác. Tập đoàn eBay cũng sở hữu thương hiệu nổi tiếng khác là Paypal.

Sở hữu Paypal và đã mở rộng đến hầu hết các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc và một số nước châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, giá cổ phiếu của eBay đang rất hấp dẫn gần như cho không với chỉ gần $38/share khi so với công ty cùng ngành như Amazon với hơn $1600/share. eBay là cổ phiếu thích hợp để giữ dài hạn.

Về phân tích kỹ thuật cho thấy cổ phiếu này đã break out ra khỏi kênh xu hướng lên của mình, hướng xuống giá mục tiêu ở $34.31. Các nhà đầu tư có thể mua ngay bây giờ hoặc đợi đến giá $34 để mua thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.