GameonVentures

EBST với cấu trúc mô hình 3 drives

Đào tạo
BITTREX:EBSTBTC   None
Khá nhiều bạn mua giá EBST cao hỏi mình review về EBST

3 chàng ngự lâm đang được xây dựng với EBST sàn giao dịch Bittrex.

Chàng ngự lâm thứ nhất rơi từ vùng giá 4300 xuống 1800

Chàng ngự lâm thứ hai rơi từ vùng giá 2600 xuống 1400

Và chàng ngự lâm thứ 3 đang rơi, với khoảng giá từ 2100 và dự kiến sẽ về mức 1000

Với mô hình này, chúng tôi khuyên bạn những lệnh giao dịch như sau:

Giao dịch ngắn hạn:

EP: 1072
TP: 2100
TG: 2700

Giao dịch trung hạn:

EP: 837 hoặc thấp hơn
Super EP: 68
TP: 4300
TG: 7533

Sau sóng trung hạn là một chu kỳ dài hạn với EBST

Chúc bạn giao dịch thành công, hãy nhớ các coin pump và dump này phải thật chú ý về điểm stop loss.

Thân mến!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures