BINANCE:EGLDUSDT   EGLD / TetherUS
#Buy spot 190 -195


Elrond là một giao thức blockchain tìm cách cung cấp tốc độ giao dịch cực nhanh bằng cách sử dụng sharding. Dự án tự mô tả chính nó như một hệ sinh thái công nghệ cho internet mới, bao gồm fintech, tài chính phi tập trung và vạn vật Internet IoT. Nền tảng thực thi hợp đồng thông minh của nó được cho là có khả năng thực hiện 15.000 giao dịch mỗi giây, độ trễ sáu giây và chi phí giao dịch 0,001 USD.

Blockchain có một token gốc được gọi là eGold, hoặc EGLD, được sử dụng để thanh toán phí mạng, đặt cọc và thưởng cho người xác nhận.

Elrond được công bố lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2019 và mạng mainnet của nó hoạt động vào tháng 7 năm 2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.