Thaiteamtrader

#EGLDUSDT đang kiểm tra các mức chính

OKX:EGLDUSDT   Elrond/Tether
Cặp EGLDUSDT hiện đang trong giai đoạn quan trọng khi thị trường kiểm tra đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần hàng tuần. Ngoài ra, nó cũng đang thử nghiệm mức hỗ trợ hàng tháng, làm tăng thêm tầm quan trọng của vùng giá này.

Để chứng kiến ​​sự bứt phá khỏi tình hình hiện tại, điều quan trọng là giá của EGLDUSDT phải được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch đáng kể. Khối lượng tăng lên này sẽ cho thấy mức độ tham gia và sự quan tâm của thị trường tăng cao, có khả năng dẫn đến một động thái tăng giá.

Cụ thể, khu vực hỗ trợ hàng ngày khoảng $32,50 là một mức quan trọng cần theo dõi. Nếu thị trường quản lý để thu thập đủ khối lượng và người mua bước vào để đẩy giá lên trên mức hỗ trợ này, nó có thể kích hoạt một đột phá tiềm năng. Đột phá này không chỉ cung cấp tín hiệu tích cực trong ngắn hạn mà còn phù hợp với xu hướng giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.