HOSE:EIB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
EIB đang hình thành mô hình Flag Pennant (cờ đuôi nheo) trong xu hướng giá tăng...
>>> xác nhận BREAK OUT mô hình xuất hiện khi giá vượt 18.0, với khối lượng lớn hơn 300,000 đơn vị
>>> rủi ro: ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chung.

MUA gom quanh vùng giá 17.3 - 17.5

Stoploss: giá gãy 16.5

Target: @ 18,5 -19
@ 2x...
EIB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.