HOSE:EIB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
EIB đang hình thành mô hình Flag Pennant (cờ đuôi nheo) trong xu hướng giá tăng...
>>> xác nhận BREAK OUT mô hình xuất hiện khi giá vượt 18.0, với khối lượng lớn hơn 300,000 đơn vị
>>> rủi ro: ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chung.

MUA gom quanh vùng giá 17.3 - 17.5

Stoploss: giá gãy 16.5

Target: @ 18,5 -19
@ 2x...
EIB