GameonVentures

ENG, H4, Buy

Giá lên
BINANCE:ENGBTC   None
Mua ở đường màu xanh và đặt SL ở đường màu tím. Hãy lưu ý vùng sóng hồi 70% lợi nhuận này là sóng 4, chúng ta còn 1 sóng crash rất sâu nữa mất tới 80% giá trị. Hãy là nhà đầu tư thông thái !