DuyphongFX88

Cơ hội mua EOS trên khung thời gian 3D

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS / BTC vừa phá qua vùng kháng cự ở khung 3D => Nay đã thành hỗ trợ
Mua ngay , stoploss đặt dưới vùng hỗ trợ, TP tại đỉnh cũ và vùng kháng cự ~ 12 - 13k sts
Giao dịch đang hoạt động: đã vô lệnh, đợi giá chạy thôi
Đóng lệnh: dừng lỗ: sao khi giá lên đã quay về chạm sl :( buồn