DuyphongFX88

Cơ hội mua EOS trên khung thời gian 3D

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS / BTC vừa phá qua vùng kháng cự ở khung 3D => Nay đã thành hỗ trợ
Mua ngay , stoploss đặt dưới vùng hỗ trợ, TP tại đỉnh cũ và vùng kháng cự ~ 12 - 13k sts
Giao dịch đang hoạt động:
đã vô lệnh, đợi giá chạy thôi
Đóng lệnh: dừng lỗ:
sao khi giá lên đã quay về chạm sl :( buồn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.