LeTrongHoaiNam

Phân tích EOSBTC 80% khả năng sẽ rơi tiếp

Giá xuống
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Mình view bh tất cả các coin đều rụng nhanh hơn btc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.