LeTrongHoaiNam

EOS, trend quá đẹp để mà tăng

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
sau 2 tuần tăng quá mạnh trước rồi, khả năng cao 2 tuần tới eos lại bay, mình cực kì thích eos vì nó có giá trị cơ bản tốt và dev khá mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.