NguynTng

EOS khung D1

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Dùng MA, mô hình tam giác cân, hỗ trợ, kháng cự