Hungsatoshi

EOS đang tới gần điểm G! Mainet và blockchain 3.0

Giá xuống
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Sáng nay ngồi họp với anh em thấy thầy Tân báo EOS đã mainet xong!
Mở chart ra thấy em đang trên đường về với anh!

Trên đồ thị các bạn có thể thấy hướng đi của em!
Rất đẹp và rất ưng!

Anh chỉ ngại em đã ở vị trí quá cao xa, Top 5 là vị trí rất xứng đáng nhưng rất khó có thể bay cao!
Mong sao ao cá Market Cap đủ lớn để em vẫy vùng - Cô gái trong tim anh!

Yêu em từ lâu mà giờ mới dám thổ lộ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.