GaNhep

EOS mô hình 2 đáy

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS đang từng bước thiết lập mô hình 2 đáy ở khung d1
Bình luận: EOS hiện đang điều chỉnh về khu vực 84 85
chốt lời 70%, cân nhắc mua thêm hàng ở 84 85
đặt stoploss tại 8300