BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS chuẩn bị có nhịp tăng tiếp theo.
Buy : Quanh vùng 64 65
Sell: 75