EOS / BTC
Sau khi phá vỡ mô hình nêm tăng giá đã có một cú tăng mạnh!
Và hiện đã điều chỉnh giảm về hỗ trợ mạnh tại 0.00107
Hy vọng từ điểm này sẽ được tích lũy và tăng lại.