xuanhaimmoer

EOS/BTC - Đà tăng

BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Các phân tích đã được miêu tả rõ trên biểu đồ

Good luck every one !