NguynTng

EOS khung H4

Giá lên
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
sử dụng MA, mô hình 2 đáy, hỗ trợ kháng cự để xác định điểm chốt lời