GameonVentures

EOS/BTC - H4 - Mô hình con dơi

Đào tạo
GameonVentures Cập nhật   
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Mô hình kỹ thuật BAT - Con dơi đang được hình thành với EOS

Đoạn XA được hình thành từ vùng giá 54482 đến đỉnh 243000

Đoạn AB hiệu chỉnh 50% về vùng 138342

Đoạn BC hiệu chỉnh 78.6 % đạt mục tiêu sóng 203144

Theo mô hình BAT, đoạn AD đạt hiệu chỉnh 88% về mục tiêu giá 70846.

Với mục tiêu được hoàn thiện sóng này, chúng tôi sẽ vào lệnh với những sóng như sau:

- EP: 70850
- TP: 115535
- TG: 143171

Vùng dừng lỗ bảo toàn vốn nằm thấp hơn điểm EP.

Chúc bạn giao dịch thành công!
Bình luận:

Cập nhật biểu đồ H1, 60% lợi nhuận

Hết target quay về biểu đồ H4

Ý tưởng liên quan