VuKhoi

Long EOS/ETH

Giá lên
VuKhoi Cập nhật   
BINANCE:EOSETH   EOS / Ethereum
EOSETH đang ở 1 trend tăng dài hạn trên D1, H4 và đang điều chỉnh sau sự kiện airdrop.
Gần 2 tháng nữa EOS sẽ chạy mainnet là 1 sự kiện rất quan trọng nên kỳ vọng trend tăng vẫn tiếp tục tốt.
Hiện EOSETH đang test MA100 ở H4 và EMA20 ở D1, đồng thời trên RSI H4 đang test mức 40 .
Long entry: 0.0155-0.0160.
SL: 0.015
TP theo H4: 0.0174 - 0.020
TP theo D1: 0.03-0.05
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Target 0.0174 done.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Target 0.03 done.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.