LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng EOSBTC tuần tới: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:EOSH19   None
Mình vẫn thấy EOS là coin rác cần phải giảm nữa