JaneDoan

EOS Tín hiệu tích cực

JaneDoan Cập nhật   
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Mua tại giá hiện tại và có thể chốt dần tại 5,7-6.7
Bình luận:
Gía hôm qua đã chạm mức 6$. Các bạn đã chốt lãi tại mức giá khuyến nghị 5.7 thì nên giữ lợi thế và mua thêm tại mức 4.2-4.5$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.