Trader-Viet

EOSUSD ngày 07/03 - Đội bán rất đông và nguy hiểm

Giá xuống
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
EOSUSD hôm qua đạp thủng đáy bằng 1 nến dạng marubozu (chưa đẹp lắm vì còn tý bóng dưới) nhưng volume rất lớn, cho thấy đội đạp đáy này rất đông. Rồi sau đó lại tiếp tục đạp thêm phát nữa bằng 1 nến giảm có volume còn lớn hơn. Hai yếu tố này cho thấy đội "bu vào đạp xuống" EOS rất đông và hung dữ. Tuy nhiên bây giờ nó lọt ra hơi xa ngoài cái Keltner channel nên theo tôi, nó đi hơi xa rồi. Mình ngồi đợi nó điều chỉnh vô trong trở lại rồi bán xuống là đẹp

➡️ 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗧𝗔̂𝗠 𝗟𝗬́ 𝗩𝗔̀ 𝗞𝗬̉ 𝗟𝗨𝗔̣̂𝗧 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚: https://bit.ly/trading-in-the-zone-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.