Trader-Viet

EOSUSD ngày 07/03 - Đội bán rất đông và nguy hiểm

Giá xuống
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
EOSUSD hôm qua đạp thủng đáy bằng 1 nến dạng marubozu (chưa đẹp lắm vì còn tý bóng dưới) nhưng volume rất lớn, cho thấy đội đạp đáy này rất đông. Rồi sau đó lại tiếp tục đạp thêm phát nữa bằng 1 nến giảm có volume còn lớn hơn. Hai yếu tố này cho thấy đội "bu vào đạp xuống" EOS rất đông và hung dữ. Tuy nhiên bây giờ nó lọt ra hơi xa ngoài cái Keltner channel nên theo tôi, nó đi hơi xa rồi. Mình ngồi đợi nó điều chỉnh vô trong trở lại rồi bán xuống là đẹp
🛑𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 - 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐖𝐘𝐂𝐊𝐎𝐅𝐅 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐈: http://bit.ly/pp-wyckoff-1
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv

Bình luận