JaneDoan

EOS Tín hiệu tích cực

Giá lên
BITFINEX:EOSUSD   EOS / Dollar
Gía đóng cửa trên EMA 200 với volume tăng mạnh
Có thể mua dần và chốt dần tại 5,7-6.7
Bình luận: Tiếp tục mua vào ở giá 4.2-4.3