BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Eos hiện tại đang giao dịch trong range 4.7-5.3$
Nếu bức phá qua khỏi vùng 5.3$ Eos nhanh chóng đạt vùng 6.9$ cao hơn là vùng 8.9$ vào cuối năm nay.
Trường hợp xấu nếu giá khung D mở dưới vùng 4.7 thì rất có thể EOS sẽ về test lại vùng 3.5$ thậm chí là 2.4$ 1 lần nữa.
Tuy nhiên theo nhận định của mình là giá sẽ khởi sắc trong quý cuối của năm nay.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.