Phamdong1969

EOS/USDT !D đã có những tín hiệu tăng trờ lại

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
EOS đã giảm từ mức cao của nó là 15$ về vùng thấp 1,5$ vào ngày 07/12/2018
sau đó đã phục hồi đáng kể tuy sức hồi không mạnh,
Có thể mua vào cho dài hạn tại quanh vùng 2.8$ và cắt lỗ sớm 2,6$
Mục tiêu dài cho 5.3$