tamkimsen

eos/usdt binace 17/7/2019

BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Eos /usdt binace có thể đạt 3$ cho sóng hiệu chỉnh, đạt taget vào ngày 18/7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.