Phamdong1969

EOS Không phải lúc để đầu tư

Giá xuống
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Trên đồ thị 4H EOS đang cho xu hướng xấu
Hỗ trợ của EOS trong khoảng 3,4 - 3,5$
EOS không phải la lựa chọn đầu tư khôn ngoan lúc này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.