jackfrost53

EOSUSDT đang trong xu hướng tăng giá trên H4

Giá lên
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
Giá đã phá vùng cản 5,05 và đang phải đối mặt với vùng cản mới 5,5. Kỳ vọng giá hồi về vùng 5,05 để vào một lệnh mua lên. Target 1 là 5,5. Target 2 là 6,1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.