NangSaigon8568

EOS/USDT: Về đến hỗ trợ mạnh

Giá lên
NangSaigon8568 Cập nhật   
BINANCE:EOSUSDT   EOS / TetherUS
EOS /USDT sau khi về đến vùng hỗ trợ mạnh 5,6-5,9 hôm qua thì đang có dấu hiệu tạo nến đáy ngày hôm nay mục tiêu phục hồi đến kháng cự 6,5 và xa hơn là 7,0
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
Đang hướng tới tagets 1 6,5$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.