GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chúng khoán đang thể hiện tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư, bỏ qua nhưng lo ngại về căng thẳng chiến tranh thương mại.

Canh mua vùng giá 2885, mục tiêu 2910, stop loss 2870

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.