GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Chỉ số SP500 có xu hướng phục hồi khá tốt, có khả năng có phiên điều chỉnh lại
Tiếp tục canh buy 2830-2850
Mục tiêu về lại 2900
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch