GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Tâm lý lo ngại rủi ro đang quay trở lại trong tâm lý nhà đầu tư
Canh Sell khi giá test lại vùng giá 2805 - 2815, mục tiêu hướng đến là vùng 2730

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch