GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Sau khi tăng mạnh từ 2730 lên gần 2900, chỉ số SP500 đang thể hiện đà tăng khá mạnh khi nhà đầu tư kỳ vọng vào sự cắt giảm lãi suất của FED

Canh buy khi giá test lại vùng giá 2740, mục tiêu 2900

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.