AMBroker

SP500 - ngưỡng kháng cự cần chú ý

Giá xuống
CME_MINI:ES1!   Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
Xu hướng: Dài hạn tăng/ ngắn hạn giảm
Hỗ trợ: 2690-2730, 2600, 2500-2550.
Kháng cự: 2800, 2860, 2946.
Price action: Nến có xu hướng bearish với bóng dài hình thành tại 2880, ngưỡng kháng cự cần chú ý. Giá cũng đã vừa khẳng định lại ngưỡng hỗ trợ 2800.
Trong ngắn hạn, có rất nhiều khả năng giá sẽ điều chỉnh theo ngưỡng kháng cự và nến bearish và sẽ nhận được rất nhiều lực mua tại hỗ trợ 2800. Lần cuối giá kiểm định hỗ trợ 2630-2730 giá đã bật mạnh lên vùng 2946-2960.
Việc FED nới lỏng tiền tệ ngày càng đang được chú ý với sự đổ vỡ của việc thương thảo giữa Mỹ và Trung Quốc vào tháng 5, và nhiều khả năng sẽ không có thoả thuận nào trong ngắn hạn. Báo cáo NFP gần đây kém cũng khiến cho thị trường đang mong đợi việc nới lỏng chính sách tiền tệ.
Tuần này sẽ là tuần cả thị trường tập trung vào FOMC, nơi FED có thể sẽ thể hiện rõ hơn quan điểm của mình. Tuy nhiên. nhiều khả năng với SP500 đang ở mức giá cao và chưa có nhiều yếu tố khiến cho FED đưa ra bất kể động thái nào rõ ràng sẽ khiến thị trường chứng kiến việc giảm của SP500 về 2800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.