BINANCE:ETCBTC   Ethereum Classic / Bitcoin
Etc hiện tại đã tích lũy mạnh và đang sẵn sàng cho cuộc đua về đích cuối 2019 đầu 2020

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.