BINANCE:ETCBTC   Ethereum Classic / Bitcoin
ETC/BTC - Binance
Buy: 0.001478 - 0.001482
Sell: 0.001543 - 0.001556
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Kèo này ăn 5-6% rồi té a e nhé :3 chúc các bạn sớm win kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.