MINHTUONG17

ETCBTC cần trụ vững được ở vùng giá 26.

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BINANCE:ETCBTC   Ethereum Classic / Bitcoin
Hiện nay ETCBTC đang đi theo mô hình vai đầu vai.
Nếu giá phá vỡ khỏi vùng 26 thì giá sẽ có xu hướng đi về vùng 25 để hoàn thành vai phải, nếu phá vỡ vùng này thì mục tiêu tiếp theo ở 23 để hoàn thành mô hình vai đầu vai.
Giao dịch đang hoạt động:
Hiện nay có thể chốt một phần lệnh short và theo dõi tiếp.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.