MINHTUONG17

ETCBTC cần trụ vững được ở vùng giá 26.

Giá xuống
BINANCE:ETCBTC   Ethereum Classic / Bitcoin
Hiện nay ETCBTC đang đi theo mô hình vai đầu vai.
Nếu giá phá vỡ khỏi vùng 26 thì giá sẽ có xu hướng đi về vùng 25 để hoàn thành vai phải, nếu phá vỡ vùng này thì mục tiêu tiếp theo ở 23 để hoàn thành mô hình vai đầu vai.
Giao dịch đang hoạt động: Hiện nay có thể chốt một phần lệnh short và theo dõi tiếp.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận